title

Consultanţă în derularea achiziţii publice

 

 

Consultanţă  în derularea achiziţii publice:

– redactare documentatie de atribuire;
– redactarea anunţului de licitaţie;
– asistenţă la publicarea anunţului şi a documentaţiei în SEAP, Ministerul Fondurilor Europene, AFIR;
– asistenţă la trimiterea invitaţiilor;
– asistenţă la rezolvarea solicitărilor de clarificare;
– asistenţă la organizarea licitaţiei;
– asistenţă la întocmirea procesului verbal de deschidere;
– asistenţă la întocmirea procesului verbal de selecţie;
– asistenţă la întocmirea raportului procedurii;
– asistenţă la trimiterea scrisorilor de înştiinţare;
– asistenţă la soluţionarea contestaţiilor;
– asistenţă la întocmirea contractului.