title

Întocmire proiecte de finanţare

 

Intocmire proiecte de finantare:

– analiza eligibilităţii firmei din prisma programelor de finanţare;
– identificare şi analiza  alternativelor de finanţare;
– conceperea şi dezvoltarea proiectelor;
– elaborarea planurilor de afaceri;
– analiza economico-financiară, analiză cost-beneficiu;
– identificare parteneri, furnizori, asociaţi ai proiectului;
– analiza nevoilor şi problemelor (arborele problemei, analiza obiectivelor, matricea logică a proiectului);
– scrierea cererii de finanţare (formulare, elemente principale, elemente auxiliare, definirea obiectivelor şi activităţilor, diagrama Gantt, realizarea bugetelor de proiect, etc.);
– elemente de management al proiectului ( analiza SWOT, planificarea activităţilor , managementul costurilor, mangementul riscului, monitorizare, control şi evaluare, managementul timpului, etc.).